Flag for Iran زمان محلی کنونی ایران

کشور: ایران

نام کامل: جمهوری اسلامی ایران

پایتخت: تهران

مساحت: ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومتر مربع

پیش شماره تماس: 98+

Hours
Minutes
Seconds
Clock
چهارشنبه, 7 تير 1396

سخن بزرگان

تنها کسانی میتوانند کارهای بزرگی انجام دهند که به قدرت ذهن ایمان دارند.
توضیحات نام کوکب ساعت ورود ردیف
محبت-قبول-دخول بر حکام-لباس نو پوشیدن خورشید 20:52-چهار شنبه 1
این ساعت نحس است و نباید کاری انجام دهید زهره 21:38-چهار شنبه 2
شروع مسافرت کردن عطارد 22:24-چهار شنبه 3
برای هیچ کاری شایسته نیست مخصوصا خرید و فروش قمر 23:10-چهار شنبه 4
از انجام امور مهم صرفه نظر شود زحل 23:56-چهار شنبه 5
برای طلب حاجت از بزرگان خوب است مشتری 00:42-پنج شنبه 6
برای هیچ کاری شایسته نیست مریخ 01:28-پنج شنبه 7
بسیار سعد است و هر کاری می توان انجام داد خورشید 02:14-پنج شنبه 8
برای جلب القلوب و شهرت میان مردم زهره 03:00-پنج شنبه 9
برای هر کاری شایسته است عطارد 03:46-پنج شنبه 10
برای هر کار مشابه قمر 04:32-پنج شنبه 11
نحس است .از انجام امور نیک خوداری شود زحل 05:18-پنج شنبه 12

ماه در صورت فلکی اسد است

قمری: اِلأَربِعا, 3 شوال1438

میلادی: Wednesday, 28 June 2017

در هفته 14 قرار داریم

از آغاز سال 100 گذشته

امسال سال کبیسه نیست

صبح: 04:11

طلوع آفتاب: 06:04

ظهر: 13:28

غروب آفتاب: 20:52

مغرب: 21:14