Flag for Iran زمان محلی کنونی ایران

کشور: ایران

نام کامل: جمهوری اسلامی ایران

پایتخت: تهران

مساحت: ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومتر مربع

پیش شماره تماس: 98+

Hours
Minutes
Seconds
Clock
يکشنبه, 30 ارديبهشت 1397

سخن بزرگان

در زندگی نه هدفی دارم نه مسیری، نه منظوری و نه حتی معنایی اما شادم و این نشان می دهد که یک جای کار ایراد دارد . . .
توضیحات نام کوکب ساعت ورود ردیف
محبت-قبول-دخول بر حکام-لباس نو پوشیدن خورشید 06:11-یکشنبه 1
این ساعت نحس است و نباید کاری انجام دهید زهره 07:19-یکشنبه 2
شروع مسافرت کردن عطارد 08:27-یکشنبه 3
برای هیچ کاری شایسته نیست مخصوصا خرید و فروش قمر 09:36-یکشنبه 4
از انجام امور مهم صرفه نظر شود زحل 10:44-یکشنبه 5
برای طلب حاجت از بزرگان خوب است مشتری 11:52-یکشنبه 6
برای هیچ کاری شایسته نیست مریخ 13:01-یکشنبه 7
بسیار سعد است و هر کاری می توان انجام داد خورشید 14:09-یکشنبه 8
برای جلب القلوب و شهرت میان مردم زهره 15:17-یکشنبه 9
برای هر کاری شایسته است عطارد 16:26-یکشنبه 10
برای هر کار مشابه قمر 17:34-یکشنبه 11
نحس است .از انجام امور نیک خوداری شود زحل 18:42-یکشنبه 12

ماه در صورت فلکی سرطان است

قمری: اِلأَحَّد, 5 رمضان1439

میلادی: Sunday, 20 May 2018

در هفته 9 قرار داریم

از آغاز سال 61 گذشته

امسال سال کبیسه نیست

صبح: 04:43

طلوع آفتاب: 06:11

ظهر: 13:01

غروب آفتاب: 19:51

مغرب: 20:10

حمایت مالی از سایت