Flag for Iran زمان محلی کنونی ایران

کشور: ایران

نام کامل: جمهوری اسلامی ایران

پایتخت: تهران

مساحت: ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومتر مربع

پیش شماره تماس: 98+

Hours
Minutes
Seconds
Clock
دوشنبه, 29 مرداد 1397

سخن بزرگان

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.
توضیحات نام کوکب ساعت ورود ردیف
قمر در عقرب است هیچ کاراساسی را نشاید مشتری 19:40-یکشنبه 1
قمر در عقرب است هیچ کاراساسی را نشاید مریخ 20:34-یکشنبه 2
قمر در عقرب است هیچ کاراساسی را نشاید خورشید 21:29-یکشنبه 3
قمر در عقرب است هیچ کاراساسی را نشاید زهره 22:24-یکشنبه 4
قمر در عقرب است هیچ کاراساسی را نشاید عطارد 23:18-یکشنبه 5
قمر در عقرب است هیچ کاراساسی را نشاید قمر 00:13-دوشنبه 6
قمر در عقرب است هیچ کاراساسی را نشاید زحل 01:08-دوشنبه 7
قمر در عقرب است هیچ کاراساسی را نشاید مشتری 02:02-دوشنبه 8
قمر در عقرب است هیچ کاراساسی را نشاید مریخ 02:57-دوشنبه 9
قمر در عقرب است هیچ کاراساسی را نشاید خورشید 03:52-دوشنبه 10
قمر در عقرب است هیچ کاراساسی را نشاید زهره 04:46-دوشنبه 11
قمر در عقرب است هیچ کاراساسی را نشاید عطارد 05:41-دوشنبه 12

ماه در صورت فلکی عقرب است

قمری: اِلأِثنين, 8 ذی الحجه1439

میلادی: Monday, 20 August 2018

در هفته 22 قرار داریم

از آغاز سال 153 گذشته

امسال سال کبیسه نیست

صبح: 05:14

طلوع آفتاب: 06:36

ظهر: 13:08

غروب آفتاب: 19:39

مغرب: 19:57

حمایت مالی از سایت