تماس

برای تماس و بیان مشکل و نظرات در نحوه ارائه خدمات سایت از شماره 09355662594 استفاده نمایید.برای تماس تلفنی بین ساعت 9 الی 14 در ایام کاری هفته. در غیر این ساعات داخل تلگرام این شماره پیام بگذارید.


پست الکترونیکی

برای تماس با کارشناس مذهبی مااز آدرس ایمیل applytc@gmail.com استفاده نمایید.